Education_nl

ICD10 Opleidingen

Wat stellen we voor ?

Webpagina in opmaak… Aanvullend op de MZG-opleidingen en coaching bieden we eveneens MZG-registratie en audit-diensten aan evenals analytische tools (dashboards) die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren

 

MZG-registratie en ICD10?

Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

  • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
  • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem « ICD-10 »  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code J09.X1)

De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders:

  • De ziekenhuisfinanciering;
  • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het   behandelen van een aandoening;
  • De samenstelling van een statistische databank op internationaal niveau (epidemie, morbiditeit, …)

Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen.

EEN VRAAG? CONTACTEER ONS!