Education_nl

ICD10 Opleidingen

Wat stellen we voor ?

Webpagina in opmaak… Aanvullend op de MZG-opleidingen en coaching bieden we eveneens MZG-registratie en audit-diensten aan evenals analytische tools (dashboards) die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren

MZG-registratie en ICD10?

V: Wat is dat eigenlijk?
Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

  • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
  • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem «ICD-10»  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code   J09.X1)  

V: Waarom?
De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders:

  • De ziekenhuisfinanciering;
  • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het   behandelen van een aandoening;
  • De samenstelling van een statistische databank op internationaal niveau (epidemie, morbiditeit, …)
V: Door wie?
Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen.

A question? Contact us!