ICD10_nl

Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG)

Wat is dat eigenlijk ?

Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

  • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
  • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem « ICD-10 »  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code J09.X1)

Waarom ?

De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders :

  • De ziekenhuisfinanciering ;
  • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het   behandelen van een aandoening;

Door wie ?

Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen. Als aanvulling op de MZG-registratie, bieden we eveneens audit-diensten, analytische tools en dashboards aan die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren.

EEN VRAAG? CONTACTEER ONS!