Dashboards_nl

ICD10 MZG Dashboards

De analyse van massagegevens !

De registratie van MZG genereert massa informatie die door het menselijk brein moeilijk geïnterpreteerd kan worden. (BIG Data) Het is nochtans de analyse van deze gegevens die het voor sommige ziekenhuizen mogelijk maakt heel wat competitiever te zijn dan andere. Dankzij deze gegevens, wordt het mogelijk oplossingen aan te bieden die de performantie en de financiering van de ziekenhuizen aanzienlijk verhogen.

 

Realtime monitoring !

Dankzij de, door ons ontwikkelde, dashboards is het voortaan mogelijk in een oogopslag een veelheid van gegevens te visualiseren.

En dit gaande van het vorderen van de MZG-registratie tot de performantie van de behandelde verblijven en dit volgens: verpleegeenheid, mzg-medewerker, arts of zelfs APR-DRG. Problemen en performantie-dalingen kunnen snel vastgesteld en verholpen worden.

Sedert vele jaren, maken wij intern gebruik van deze dashboards en hebben vandaag beslist ze met de ziekenhuizen te delen. We hebben tenslotte toch hetzelfde doel als de ziekenhuizen, niet? Een optimale financiering verzekeren !

 

Aanvullend op deze analytische tools (dashboards), bieden we eveneens MZG-registratie en audit-diensten aan evenals MZG-opleidingen die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren.

 

Onze instrumentenborden …

[sp_wpcarousel id="7864"]

MZG-registratie en ICD10?

Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

  • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
  • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem «ICD-10»  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code   J09.X1)

De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders :

  • De ziekenhuisfinanciering;
  • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het   behandelen van een aandoening;
  • De samenstelling van een statistische databank op internationaal niveau (epidemie, morbiditeit, …)

Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen.

EEN VRAAG? CONTACTEER ONS!