Audit_nl

Audit MZG ICD 10

Ziekenhuizen beheren als bedrijven ?

Een ziekenhuis zou niet mogen beheerd worden zoals een vennootschap en nochtans gaat de financiering van de gezondheidszorgen die kant uit. De Federale Overheidsdienst (FOD) vraag om competitiever te zijn, om het budget, de ziekenhuisontslagen evenals de beschikbaarheid van de ziekenhuisbedden zo goed mogelijk te beheren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het overleven van sommige ziekenhuizen hangt ervan af.

 

De moeilijkheid

Algemeen gesteld, is het ingewikkeld om aan autoanalyse te doen en om zich te verbeteren want, heel vaak lijken sommige slechte gewoonten mettertijd heel gewoon. De complexe ziekenhuisstructuren maken het zoeken naar verbeteringspunten er niet gemakkelijker op. De audit brengt een ander perspectief waarbij het wijzigen van sommige goed verankerde gewoonten en gedragingen mogelijk wordt.

 

De strategie

Gezien elk ziekenhuis anders is, passen wij onze strategieën aan aan de situaties waarvoor we komen te staan. Over het algemeen starten we met een analyse waardoor het ons mogelijk wordt een globaal zicht te hebben op de huidige situatie. Op basis van deze eerste aanwijzingen verdiepen we onze opzoekingen door de verbeteringspunten vast te leggen. Zo zijn de slechte performanties (verantwoorde ligduren) van een verpleegeenheid vaak te wijten aan :

  • Een slechte MZG-registratie
  • Een te beperkte medische documentatie
  • Een slecht ontslagbeleid, waarbij patiënten de diensten niet snel genoeg verlaten

 

Al uw gegevens worden geanalyseerd aan de hand van onze algoritmen en analytische tools die het ons mogelijk maken doeltreffende oplossingen toe te passen.  Op onze dashboards analyseren we vervolgens de evolutie van de situatie en sturen we de strategieën zo nodig bij. 

 

Als aanvulling op deze audit-diensten, verstrekken we eveneens MZG-registratie, coaching-diensten evenals analytische tools en dashboards die het de ziekenhuizen mogelijk maken hun ziekenhuisfinanciering aanzienlijk te verbeteren.

 

MZG-registratie en ICD10?

Sinds meerdere jaren, zijn de ziekenhuizen verplicht om voor elke patiënten-opname gedetailleerde informatie te sturen naar de Federale Overheidsdienst (FOD). De vereiste gegevens zijn ondergebracht in 2 categorieën :

  • De ziekten en symptomen van de ziekenhuispatiënten
  • De tijdens de opnamen van de patiënten gedane onderzoeken, interventies, behandelingen, …

Om al deze informatie te uniformiseren, wordt het universele classificatiesysteem «ICD-10»  gebruikt. Dit woordenboek bevat voor elke aandoening, symptoom, behandeling … een unieke code, de zogeheten « ICD-10 code ». (Bijv. voor de griep is de universele code   J09.X1)

De registratie van al deze gegevens wordt gebruikt binnen de volgende kaders :

  • De ziekenhuisfinanciering;
  • De berekening van de gemiddelde verblijfsduur en kosten die gepaard gaan met het  behandelen van een aandoening;
  • De samenstelling van een statistische databank op internationaal niveau (epidemie, morbiditeit, …)

Deze inlichtingen zijn over het algemeen ingevoerd in een informaticasysteem door medisch personeel. Het medisch dossier van de patiënt wordt letterlijk vertaald in de ICD-10 code. Noodzakelijkerwijs dient men kennis en een gedetailleerd begrip te hebben van deze termen en van de klinische en medische processen.

EEN VRAAG? CONTACTEER ONS!